Voorwaarden

De Luisterkiosk is een internetdienst die geleverd wordt als ondersteuning voor boekhandels en bibliotheken. De gegevens en geluidsbestanden uit de Luisterkiosk komen onder meer van de diverse uitgevers in Nederland en Vlaanderen, het Centraal Boekhuis en van Luisterhuis, de digitale distributieafdeling van Luisterrijk.

Kosten
Aan het gebruik van de Luisterkiosk kunnen kosten verbonden zijn. Boekhandels krijgen onder bepaalde voorwaarden gratis toegang tot de Luisterkiosk internetdienst. Bibliotheken en andere organisatie betalen een maandelijks abonnementbedrag. Voor het gebruik van de Luisterkiosk is een computer en internetverbinding nodig. De kosten daarvan zijn voor rekening van de afnemer.

Disclaimer
Luisterhuis, een afdeling van Luisterrijk en de exploitant van de Luisterkiosk, aanvaard geen enkele verantwoordelingheid voor de aangeboden informatie.
Luisterhuis besteedt veel aandacht aan de opbouw en het onderhoud van de Luisterkiosk, toch is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd niet volledig of onjuist is. Fouten zijn niet altijd te voorkomen.

Beweringen en meningen, geuit in recensies of op andere pagina’s van de Luisterkiosk zijn niet die van (de redactie van) de Luisterkiosk of Luisterhuis, de webmaster danwel de internetprovider.

Luisterhuis garandeert niet dat de informatie die u op de Luisterkiosk aantreft geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Een (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, geven wij niet.

Luisterhuis sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met kennelijke onjuistheden op de website of onoordeelkundig gebruik van de Luisterkiosk.

Omdat de Luisterkiosk informatie bevat van derden is Luisterhuis niet verantwoordelijk voor de inhoud van de luisterboeken die op de Luisterkiosk site worden gepresenteerd, noch staat Luisterhuis garant voor enige door de vervaardiger (auteur, producent, uitgever) van de luisterboeken gedane bewering. Wel wordt alles in het werk gesteld om de klant te voorzien van alle noodzakelijke informatie om zijn aankoop van te voren te kunnen beoordelen. Hiertoe behoren onder andere een luistervoorbeeld en een uitgebreide beschrijving van het luisterboek, alsmede recensies en verwijzingen naar de auteur(s), uitgever en/of inspreker(s).

De informatie op de Luisterkiosk wordt dagelijks c.q. regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen op ieder door ons gewenst moment, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.